Imatge de Tagore 

Sadhana és una recopilació de conferències que Tagore impartí primer a Bengala, a la seva escola de Santiniketan a Bolpur, i que després, traduïdes per ell mateix o per algun dels seus col·laboradors i familiars a l’anglès, dictà a Harvard durant la seva estada als Estats Units, el 1913.

En aquestes conferències Tagore enllaça tot un seguit de temes: la relació de l’individu amb l’univers, la nostra consciència de l’ànima, el problema del jo i del mal, els camins de l’amor i de l’acció i el sentit de la bellesa i el sentit d’infinit, aquest últim alhora fil conductor de tots ells.

En el prefaci Tagore diu que Sadhana no està pensat en clau d’assaig filosòfic, però de fet aquest recull és un resum de la seva filosofia de vida. Perquè Tagore creu que és important fer un acte de testimoniatge dels seus pensaments i valors, i ens diu: “Els significats de les paraules vives que sorgeixen de les experiències dels grans cors s’han d’explicar contínuament amb els comentaris de les vides individuals, i guanyen un misteri afegit a cada nova revelació.” Per tant tenim en Sadhana la visió dels texts sagrats de les Upanishads i de les ensenyances de Buddha a través d’algú amb una sensibilitat poètica i espiritual descomunals.

I Tagore ens ho presenta sabent-se pont entre Occident i Orient, afegint sovint cites de Jesús i punts de vista cristians, amb una visió global d’espiritualitat.

L’objectiu d’aquest portal web és difondre aquesta meravellosa obra deTagore, incitar-ne la lectura, permetre (re)descobrir aquest gran Mestre.

Jan Rosell Gratacòs

  Jan Rosell a Fragmenta Editorial
  Twitter: @sadhanaTagore