En Sadhana Tagore presenta les idees de forma indirecta, donant-hi voltes des de diferents perspectives, aproximant-s'hi sovint amb l'ajut d'històries, cites de les Upanishads, Buddha o Jesús, o també amb l'ús d'exemples i metàfores, com el poema, la llavor o el riu. Aquesta manera d'argumentar, amb el matís poètic de Tagore, resulta en un punt especial que t’embolcalla i et penetra.
Es mostra aquí un conjunt de fragments sel·leccionats de Sadhana que ho il·lustren, permetent una lectura hipertextual i polièdrica amb l'objectiu de ser un tast de la prosa de Tagore que inciti a la seva lectura. Aquests fragments estan classificats en sis apartats:

1) Vuit històries personals.
2) Les cites de les Upanishads, de Buddha i de Jesús.
3) Les metàfores de la llavor, la làmpada, el poema, l'arpa, el riu, i el llenguatge
4) Tres pregàries
5) Vint fragments sel·leccionats de tots els capítols, per ser llegits de forma aleatòria.
6) Algunes frases isolades, amb missatges simples i contundents.